maandag 25 september 2023

Zo wil het college de wateroverlast aanpakken: tot 2024 wordt er gewerktHet college komt met een plan om de wateroverlast in Meerssen aan te pakken. Het doel is dat bij hevige regenbuien de riolering niet overbelast raakt. Daarom worden er nu op verschillende plaatsen regenwaterriolen aangelegd. Dit zijn riolen die alleen regenwater moeten afvoeren, nu wordt dit water vaak afgevoerd op een vuilwaterriool. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan.

Trajecten
Onder de naam 'Blauwe Loper' komt het college van B&W met een voorstel. Tussen 2021 en 2023 moet er gewerkt worden aan de Pastoor Dominicus Hexstraat (Meerssen), het Kerkplein (Geulle) en de Hoogveldweg (Meerssen). In 2022 wordt gestart met het tweede traject. Dan wordt er gewerkt aan de Sint Josephstraat (Meerssen), Proost de Beaufoorstraat (Meerssen) en de Geul. In 2024 moet het tweede traject klaar zijn.

Oude MAVO
Als er wordt gewerkt aan deze starten is er ook aandacht voor andere zaken. Bij alle straten wordt de verkeersveiligheid verbetert en straat verhard. Rond het Kerkplein en de Hoogveldweg wordt gewerkt aan de groenvoorziening. Op de Proost de Beaufoorstraat wordt er gezocht naar een herbestemming voor de oude MAVO.