dinsdag 20 februari 2024

Wielerbond in het geweer tegen verbieden toertochten Vaals: 'Niet fair'De wielersportbond Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) roept de gemeente Vaals op om een streep te zetten door het plan om grote wielertochten te verbieden. De bond roept ook andere organisaties op om in actie te komen tegen het voorstel van Vaals. 

De gemeenteraad van Vaals gaat op 19 februari een besluit nemen over een verbod op grote wielertochten. De Amstel Gold Race Toertocht en de LimburgsMooiste zouden daardoor niet meer door Vaals kunnen fietsen. 

'Niet fair'
De bond ziet dat sinds 2014 het aantal toertochten en deelnemers afneemt. De NTFU vindt het ook 'niet fair' om de sportieve fietsers aan te pakken. "Het zijn allang niet meer alleen de wielrenners en toertochten die voor drukte zorgen. Zeker in een tijd dat steeds meer mensen er graag op uit trekken én er steeds meer verschillende type fietsers zijn", schrijft de bond. 

Eigen houtje
De gemeente Gulpen-Wittem is ook niet blij het met het plan van Vaals. Een paar jaar geleden stelden elf gemeenten nog gezamenlijk beleid vast over het aantal wielertochten. Gulpen-Wittem is er niet blij mee dat Vaals nu op eigen houtje een besluit gaat nemen over het aanpassen van het wielerplan. 

Inmiddels zijn er ook vragen gesteld in Provinciale Staten over het voorstel. De VVD-fractie schrijft in vragen geschrokken te zijn van het plan. De partij waarschuwt voor de negatieve gevolgen voor de economie, als het voorstel om de toertochten te verbieden, doorgaat. 

De organisatoren zijn teleurgesteld over de gang van zaken: