zaterdag 25 mei 2024

Geen schade aan bomen herdenkingsbos MeerssenHet herdenkingsbos in Meerssen heeft geen schade aan de bomen opgelopen door de wateroverlast. "De wateroverlast heeft geen schade veroorzaakt aan de bomen, bankjes of bordjes in het Herdenkingsbos", aldus de gemeente. Door sneeuw en regen steeg vorige week de waterstand van de Geul waardoor het gebied onder water kwam te staan.
 
Inundatiezone
De gemeente geeft aan dat Meerssen in een zogenaamde inundatiezone ligt: "Dat betekent dat als de Geul buiten zijn oevers treedt het water tot in het Herdenkingsbos kan komen. Echter, bij de waterstand van afgelopen week zou er normaal gesproken géén wateroverlast mogen optreden op het perceel van het Herdenkingsbos." Maar dit gebeurde toch. 
 
Oorzaak
Langs een gedeelte van het Herdenkingsbos loopt de snelweg A79. De wateroverlast is volgens de gemeente ontstaan door een maatregel die Rijkswaterstaat onlangs heeft uitgevoerd aan een afwateringsgreppel langs deze snelweg. Doordat tussen deze greppel en de Geul een buisverbinding is gemaakt, stroomt het water bij hogere waterstanden terug de greppel in. De greppel loopt dan vol en het water stroomt dan via een lagergelegen terreindeel het perceel van het Herdenkingsbos op.
 
Maatregel
De gemeente Meerssen heeft contact gehad met Rijkswaterstaat. Zij hebben toegezegd op korte termijn maatregelen te nemen. Door in de buisverbinding tussen greppel en Geul een terugslagklep te plaatsen, kan voorkomen worden dat water uit de Geul bij hogere waterstanden de afwateringsgreppel instroomt.