maandag 25 september 2023

Vrijwilligers gezocht om Maasoevers en zijrivieren op te ruimenDe Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus. Er moet een grote klus geklaard worden en daar kan alle hulp bij gebruikt worden.

Overzichtskaart
Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en zonder de natuur verder te beschadigen. In overleg met waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terrein beherende organisaties en lokale overheden is er een overzichtskaart gemaakt van waar en wanneer er opgeruimd kan worden. Op die manier worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Schouders eronder zetten
“Met heel veel vrijwilligers in samenwerking met bedrijven en waterbeherende partijen gaan we de schouders eronder zetten en de strijd aan”, aldus Maas Cleanup coördinator Noï Boesten. Groepen vrienden, collega’s en families worden aangemoedigd om aan de slag te gaan zodat Limburg en haar riviernatuur weer schoon wordt. Meer informatie is te vinden op de website van Maas Cleanup.