maandag 25 september 2023

Vereniging Tihange en omwonenden MAA doen beroep op provincieDe Vereniging Tihange Nederland en Omwonenden MAA vragen aan de provincie hun standpunten mee te nemen in de vorming van de nieuwe  coalitie. Vereniging Tihange Nederland De vereniging Tihange Nederland weet dat de provincie geen zeggenschap heeft over de toekomst van Tihange en dat de besluitvorming primair in België zal plaatsvinden. Zij willen dat de volgende passage in het coalitieprogramma wordt opgenomen.  “Veel inwoners zijn bezorgd over de onveiligheid van de kerncentrale in het Belgische Tihange zoals ze dat met velen in 2017 hebben laten zien tijdens de indrukwekkende Euregionale Mensenketting. De provincie zal waar dat kan burgerinitiatieven faciliteren die zich inzetten voor sluiting van Tihange. Daar waar dat nodig en nuttig is zal de Provincie, samen met andere lokale overheden, ook bij internationale contacten, het standpunt uitdragen dat de verouderde kerncentrale bij Tihange zo snel mogelijk gesloten dient te worden om te beginnen met de scheurtjesreactor Tihange-2". Omwonenden MAA Omwonenden MAA willen dat de nieuwe coalitie van de provincie gaat voor een fundamentele herbezinning op de toekomst van MAA. Zij schrijven dit in een brief aan de leden van de provinciale- en gedeputeerde staten. In de brief wordt verwezen naar een brief van de regering in 1996 aan de Eerste Kamer. Niet voor niets heeft de toenmalige Nederlandse regering vastgesteld dat “verdere ontwikkeling van de huidige Noord-Zuid baan zal leiden tot onaanvaardbare consequenties voor de leefomgeving van de omwonenden”. Dat blijkt volgens omwonenden MAA wel uit het zeer sterk gestegen aantal klachten over hinder van landende en opstijgende vliegtuigen: een vertienvoudiging ten opzichte van 2016. Toekomst Omwonenden MAA stellen een bescheiden regionale luchthaven voor waar alleen kleine toestellen vliegen die voor weinig overlast zorgen. Maar het liefste zouden zij het vliegveld zien verdwijnen en de vrijgekomen ruimte gebruiken voor de uitbreiding van de Chemelot campus en de Brightlands Health Campus. Zij willen dat er bij de plannen gekeken wordt naar onder andere geluidsoverlast, fijnstof, waardedaling woningen, werkgelegenheid, leefbaarheid, natuur en landschap, rust en stilte in het hele heuvelland. Op alle plannen dient een uitvoerige kosten-batenanalyse plaats te vinden.