maandag 25 september 2023

Strategische samenwerking Schiphol en Maastricht Aachen AirportMaastricht Aachen Airport (MAA) en Royal Schiphol Group gaan een strategische samenwerking aan. Dit hebben beide partijen vrijdagochtend bekend gemaakt. Schiphol verwerft een 40 procent belang in de luchthaven MAA voor 4,2 miljoen euro. Partijen investeren door dit akkoord gezamenlijk in de toekomst van Maastricht Aachen Airport.

In lijn met luchtvaartnota
De verregaande samenwerking is in lijn met de Luchtvaartnota van het kabinet, verzoeken uit de Tweede Kamer en het amendement van de Provinciale Staten van Limburg. Met deze samenwerking kan MAA zich richten op de ontwikkeling tot een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven. Schiphol en MAA gaan gezamenlijk optrekken om MAA te verduurzamen en elektrisch vliegen wordt een speerpunt. Er komt een omgevingsfonds met bijdragen van overheden en bedrijven waar de Royal Schiphol Group 800.000 euro voor ter beschikking stelt. Daarnaast zetten partijen in op een vergaande kennisuitwisseling op de gebieden vastgoed en commercie.

Delen van kennis en expertise
Robert Carsouw, CFO Royal Schiphol Group: “Onze maatschappelijke rol is Nederland te verbinden met de rest van de wereld. Regionale luchthavens spelen daarin een belangrijke rol. Het idee dat luchthavens in Nederland één systeem vormen, zoals verwoord in de Luchtvaartnota, spreekt ons zeer aan. Door intensief samen te werken en te investeren in Maastricht Aachen Airport delen we kennis en expertise en kunnen we de schaarse capaciteit die er in Nederland is optimaal benutten.” 

Omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven
Gedeputeerde Stephan Satijn: “Met het principeakkoord dat nu is gesloten boeken we enorme voortgang in de opdracht die we op 3 juni van dit jaar van de Provinciale Staten van Limburg hebben meegekregen. We zien in Royal Schiphol Group een professionele partner die mee kan bouwen aan de transitie van MAA tot een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven, die bovendien bijdraagt aan de Limburgse en nationale economie.” Jos Roeven, CEO van MAA: “Wij zijn erg blij dat we met Schiphol de juiste strategische partner hebben gevonden om samen te investeren in onze ambitie om van MAA een innovatieve en duurzame luchthaven te maken die in verbinding staat met zijn omgeving.”

Besluitvorming Provinciale Staten
Op 3 juni van dit jaar sprak Provinciale Staten van Provincie Limburg zich uit over de toekomst van de luchthaven. Besloten werd om het vliegveld open te houden, met de opdracht aan Gedeputeerde Staten om voor het einde van het jaar een voorstel aan te leveren, met daarin een business case die invulling geeft aan een achttal punten. Daaronder ook de voorwaarde dat de governancestructuur aangepast moet worden, waarbij het uitgangspunt is dat de provincie niet meer enig aandeelhouder is van MAA. Aan de overige voorwaarden wordt de komende weken de laatste hand gelegd, waarna het voorstel op 16 december voor akkoord voorligt aan Provinciale Staten.