vrijdag 8 december 2023

Bron afbeelding: Ralph Souren

Suub-Iezere levert vastelaovessjlagerVriedegaovend höbbe de oud-Prinse van Suub en Iezere 't sjlagerleedsjeskonkoer gewonne mèt 't leedsje 'Verrèk toch'. Wat begoes mèt 'n idee um veur de flauwekul mèt te doon, haet ze dat de wins opgeleverd.

Nieks Dao en de Limburgse Bekènde höbbe mèt hun leedsje 'Ze doon mer' de pebliekspries gewonne.