zaterdag 25 mei 2024

Provincie gaat bij minister aandringen voor risico-analyse MAADe provincie gaat de minister van Infrastructuur en Waterstaat oproepen om een risicoanalyse te houden naar vallende motoronderdelen rondom luchthaven Maastricht Aachen Airport. Dat schrijft gedeputeerde Staten in een reactie op vragen van de SP. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaf dat advies voor zo'n analyse naar aanleiding van het vliegtuigincident in Meerssen. 

De provincie begrijpt dat de onderzoeksraad zo’n risicoanalyse wil. Wel benadrukt Gedeputeerde Staten dat de minister verantwoordelijk is om een risico-analyse te laten uitvoeren. In ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gaat de provincie aandringen op een onderzoek.

Schade
Op 20 februari 2021 verloor een vrachtvliegtuig dat opsteeg van Maastricht Aachen Airport motoronderdelen boven Meerssen. Vooral in de Sint-Josephstraat kwamen brokstukken naar beneden. Twee mensen raakten gewond door de vallende onderdelen. Daken en auto's raakten beschadigd.

Gassen
In het rapport van de OVV staat dat de motorstoring is veroorzaakt door een defect aan de turbine van het vliegtuig, dat ontstaan is doordat de motor is blootgesteld aan gassen met een hoge temperatuur. Dit leidde tot slijtage en het losraken van panelen, die vervolgens in Meerssen terechtkwamen.