maandag 25 september 2023

Partijen krijgen begroting komende vier jaar sluitendDe meerjarenbegroting 2021-2024 is sluitend. Dat hebben de partijen KIJK!!!, Lokaal DNA, FOCUS en het CDA bekend gemaakt. De partijen hebben via het college, de afgelopen weken ideeën gegeven aan de ambtelijke organisatie. De begroting zal 3 november verschijnen. Op 11 en 12 november zal de begroting worden behandeld ter besluitvorming zodat de begroting vóór 15 november naar de provincie kan. Daardoor kan de deadline van de provincie worden gehaald. Als de provincie de begroting goedkeurt, komt Meerssen niet onder preventief toezicht te staan.

Namen van de wethouders
Verder hebben de partijen gemeld dat zaterdag 24 oktober tijdens een persconferentie de namen van de twee kandidaat-wethouders bekend worden gemaakt. Volgens de partijen beschikken de wethouders tot een ruime bestuurlijke ervaring en zien de kandidaat-wethouders het besturen van Meerssen als een mooie uitdaging.

Koersdocumenten
Tevens zullen de samenwerkende partijen tijdens die persconferentie een koersdocument presenteren waarin de prioriteiten voor de gemeente staan tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De kandidaat-wethouders zullen op 2 november door de raad worden geïnstalleerd.

Bestuurscrisis
Vanwege de oplopende tekorten zagen de vorige wethouders geen andere oplossing meer dan een herindeling met Maastricht. De wethouders dreigde met opstappen als de raad niet koos voor een herindeling. De meerderheid van de raad stond daar niet achter waardoor de wethouders hun ontslag indiende. Kort daarna viel ook de coalitie van Meerssen.