donderdag 28 september 2023

Ombudsman: zelfde fouten bij afhandeling watersnood als in GroningenBij de schadeafhandeling van de watersnood in 2021, zijn dezelfde fouten gemaakt als bij de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. De overheid moet beter luisteren naar de burgers bij de aanpak van problemen, zo vindt de ombudsman. 

Bij het opstellen van regeling na de watersnood ging het volgens de Ombudsman mis. Er zaten bepalingen in die niet logisch waren. "Wel een vergoeding voor auto’s, niet voor motoren. Wel vergoeding voor schade aan huizen, maar niet voor tuinen." Zo is ook te lezen in het jaarverslag dat het ook mis ging in de communicatie over de regeling. Deze werd alleen digitaal opengesteld en dit werd niet actief onder de aandacht gebracht van de mensen die getroffen waren. 

Gemeente en overheid
Ook tussen gemeenten en de Rijksoverheid ging het mis. Zo zou het herstel van wegen prioriteit krijgen. Maar al gauw liep dit vertraging op, omdat er bij elke holle weg kritisch werd gekeken hoeveel schade door het water kwam en hoeveel er mogelijk het gevolg was van achterstallig onderhoud.

Niet gehoord of niet serieus genomen
De ombudsman hoort steeds vaker dat burgers zich niet gehoord voelen of niet serieus genomen worden. "De overheid kan vaker, nog voordat ze begint met oplossingen, het goede gesprek voeren met burgers over wat er nodig is. We hebben een overheid nodig die luistert en realistisch is over de inspanning die zij wil en kan leveren, zonder beloftes te doen die ze niet kan waarmaken", aldus de ombudsman.

Compliment
In het verslag is er ook een compliment te lezen voor de gemeente Meerssen: “De gemeente besluit haar inwoners actief mee te helpen om te voorkomen dat aanvragen te laat of onvolledig worden ingediend en vervolgens afgewezen. Ze nemen daarvoor iemand uit de lokale gemeenschap aan die simpelweg bij elk huis aanbelt."