donderdag 22 februari 2024

Overgebleven coalitiepartners Gulpen-Wittem staan voor uitdagingDe overgebleven coalitiepartners Fractie Franssen en Balans gaan de komende twee maanden in overleg over de vervolgstappen. Nu CDA'er Henri-Pierre Waaifoort is opgestapt, zullen ze op zoek moeten naar een nieuwe wethouder. De partijen hebben samen nog een krappe meerderheid.

Volgens fractievoorzitter Quinn Quadvlieg van Fractie Franssen deed het CDA aan moddergooien. Beweringen over belastingverhogingen wegens het oplopende begrotingstekort zijn niet waar. "Het was heel kort door de bocht. Er staat nog niks vast." De beslissing van het CDA kwam dan ook onverwacht.

'Stabiel bestuur'
Het college blijft voorlopig missionair. "Dat vinden we belangrijk. We willen een stabiel bestuur", zegt Quadvlieg. De komende twee maanden nemen ze de tijd om te bezinnen. "Tijdens dat proces gaan we verder kijken. Ook naar hoe we de vrijgekomen portefeuille gaan invullen." Een andere mogelijkheid die de partijen overwegen, is het toevoegen van een extra partij aan de coalitie. 

Het CDA stapte uit de coalitie vanwege een verschil van inzicht over het begrotingstekort. De partij wil de belastingen niet flink verhogen, maar wil bezuinigen op investeringen, zoals de verduurzaming van het gemeentehuis. Het CDA beweert dat Fractie Franssen en Balans wel van plan waren om de belasting te verhogen. "Dat is in mijn optiek moddergooien. Er is nog geen concreet beleid." 

Begroting
Volgens Quadvlieg gaat het vertrek van wethouder Waaifoort geen gevolgen hebben voor de begroting. "We hebben een stabiel team binnen de gemeente. Onze collegeleden zijn capabel om een begroting te verantwoorden aan de raad, dus die ligt er in oktober." Gulpen-Wittem staat diep in het rood: dit jaar met 1,8 miljoen. Volgend jaar is het tekort 1,3 miljoen, in 2025 ruim zes ton en in 2026 bijna acht ton. De begroting moet sluitend zijn, anders plaatst de Provincie Limburg Gulpen-Wittem onder verscherpt toezicht.