donderdag 22 februari 2024

Kijk terug: raadsvergadering van de gemeente MeerssenKijk terug naar de raadsvergadering van de gemeente Meerssen.Agenda raadsvergadering
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de concept-agenda
3. Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 06-07-2023
4. Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 04-09-2023)
5. Raadsvoorstel Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
6. Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
7. Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
8. Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgroep Raadzaal gemeente Meerssen
9. Raadsvoorstel financiële eindafrekening Kaderrichtlijn Water berging Kruisdonk
10. Raadsvoorstel Definitieve jaarrekening 2022 GR Geul en Maas
11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Uitbr. Langs de Gewannen 20 Ulestraten
12. Raadsvoorstel Herstelplan XONAR
13. Raadsvoorstel Keersjmès in Meersje 2023
14. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bekijk de gehele agenda.