zaterdag 18 mei 2024

Klimaatrisico's worden in de toekomst alleen maar groterKlimaatrisico's worden in de toekomst alleen maar groter. Daar waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor. 

Het PBL-rapport 'Klimaatrisico’s in Nederland' laat zien dat de huidige klimaatrisico’s nu al grote impact hebben op ons dagelijkse leven. Naar verwachting zullen deze risico’s in de toekomst alleen maar groter worden. Het is de afgelopen 30 jaar warmer, droger én natter geworden. De weerrecords worden bijna jaarlijks verbroken en ook de
zeespiegel stijgt sneller dan 30 jaar geleden. In alle klimaatscenario´s van het KNMI wordt verwacht dat de nu al geconstateerde trends zich in deze eeuw zullen voortzetten.

Aanpassen
De negatieve gevolgen van het veranderende klimaat zijn de afgelopen decennia al merkbaar. Zo heeft de hittegolf in 2019 geresulteerd in 400 extra sterfgevallen en is er meer dan 430 miljoen euro schade door wateroverlast in Limburg in 2021. Het is volgens het PBL daarom van belang om nu keuzes te maken over het aanpassen aan de klimaatverandering om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Naast negatieve heeft klimaatverandering ook positieve gevolgen. Zo leidt een warmer klimaat tot minder sterfgevallen door kou, is het goed voor het (buiten)toerisme en leidt het tot lagere stookkosten.