donderdag 22 februari 2024

Heuvelland Vandaag gaat televisie-tak Valkenburg invullenHeuvelland Vandaag en de SLOV hebben maandagavond overeengekomen dat Heuvelland Vandaag de tv-tak gaat verzorgen voor de gemeente Valkenburg aan de Geul en Falcon Radio de radio. Door deze samenwerking komt er een einde aan de onduidelijkheid over de invulling van radio en tv in Valkenburg.

In Valkenburg wordt de zendmachtiging voor het invullen van de lokale omroep opnieuw verdeeld. Er waren twee kandidaten die zich hadden gemeld: TV Valkenburg en de SLOV. Voorheen maakte TV Valkenburg onderdeel uit van de SLOV, maar dit keer diende TV Valkenburg zelf een zendmachtiging aanvraag in.

Nieuw bestuur TV Valkenburg
Vanaf 20 september is het oude bestuur van TV Valkenburg afgetreden en is er een nieuw bestuur benoemt. Het nieuwe interim-bestuur van TV Valkenburg, Patrick Lambrichs en Nick Claasens, zijn in overleg gegaan met het bestuur van de SLOV. Tijdens deze overleggen is er overeenstemming bereikt over de invulling van de televisie-tak van de omroep. Naar aanleiding van deze overeenstemming trekt het interim-bestuur van TV Valkenburg de zendmachtiging aanvraag in.

Heuvelland Vandaag
TV Valkenburg heeft zich eerder al aangesloten bij Heuvelland Vandaag. Heuvelland Vandaag is het samenwerkingsverband tussen TV Valkenburg, 3Heuvelland en Meer Vandaag. De medewerkers van TV Valkenburg blijven dus televisie maken voor de inwoners van de Geulstad via Heuvelland Vandaag.

Kwalitatieve journalistiek en dagelijks nieuws
“Er is de laatste maanden veel gedoe geweest rondom de zendmachtiging aanvraag en de daarmee verbonden prikkelingen tussen beide aanvragers. Dit kwam niet ten goede van de vele vrijwilligers en het collectief belang van TV Valkenburg. We hebben als tijdelijk bestuur gekozen voor een duurzame continuïteit voor de kijkers en luisteraars van onze omroep. Met de nieuwe ingeslagen weg en samenwerking met de SLOV willen we ons weer focussen op het brengen van kwalitatieve journalistiek, dagelijks nieuws en mooie varia programma’s”, aldus voorzitter Lambrichs.

De gemeenteraad moet nog een advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media. In de raadsvergadering van 9 oktober zal de raad van de gemeente Valkenburg het onderwerp behandelen.