maandag 22 april 2024

Bron afbeelding: Ecologische Autoriteit

Ecologische autoriteit waarschuwt voor achteruitgaan natuur GeuldalDe Ecologische Autoriteit waarschuwt voor het achteruitgaan van de natuur in het Geuldal.

De problemen hebben vooral te maken met een te hoge stikstofdepositie, nitraatuitspoeling en erosie.

Extra maatregelen
Volgens de autoriteit zijn er wel al maatregelen genomen, maar die zijn onvoldoende voor het herstel van de natuur. Volgens de organisatie zijn er snel extra aanvullende maatregelen nodig om verdere achteruitgang tegen te gaan.

Veel grondwaterbronnen zijn volgens de organisatie verontreinigd met nitraat dat afkomstig is van bemeste landbouwgronden.

Provincie
Ook is de Ecologische Autoriteit kritisch op de provincie: volgens hen zijn de plannen van de provincie onvoldoende om de doelen te behalen.

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijke adviseur voor onder meer de overheid. Elk advies van de autoriteit wordt opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van deskundigen.