donderdag 22 februari 2024

Convenant moet laaggeletterd en lage basisvaardigheden in Maastricht-Heuvelland aanpakkenMeedoen in de maatschappij is belangrijk. Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer horen daarbij. Laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden komnen nog steeds veel te veel voor in Maastricht-Heuvelland. Om dit samen aan te pakken ondertekenden afgelopen donderdag de partijen van het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland een nieuw convenant.

In het convenant staan afspraken over de samenwerking en hoe de partijen de inwoners gaan helpen. Het bondgenootschap bestaat uit de gemeenten Eijsden Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Verder zijn alle bilbiotheken uit deze gemeenten aangesloten en de partners Stichting Trajekt, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, stichting ABC en het Vista college.

Doelstelling
Al deze partijen zetten zich in om laaggeletterheid bij kinderen te voorkomen, makkelijk taalgebruik te hanteren en inwoners met weinig basisvaardigheden op te sporen. Verder willen ze meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen en volwassenen met weinig basisvaardigheden helpen met scholing.

Kookgroepen
Voor de ondersteuning van inwoners werd er al samengewerkt met een zogenaamd 'camouflageaanbod'. Hierbij staat (klassikaal) leren centraal, maar wordt er themagericht gewerkt. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van kookgroepen die ervoor zorgen dat deelnemers recepten en ingrediënten leren lezen. Daarnaast is VISTA college een belangrijke partner voor het aanbieden van het volwassenenonderwijs.