maandag 25 september 2023

College kritisch over kosten-batenrapport MAAHet Meerssense college van burgemeester en wethouders is kritisch over de onlangs verschenen Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) over Maastricht Aachen Airport. Er zijn veel punten waar vraagtekens bij worden gezet. Zo vindt het college dat te weinig aandacht is voor de regionale belangen. Het college constateert dat in de MKBA het zwaartepunt ligt bij de nationale belangen.

Geluidsoverlast
Ook de maatschappelijke baten die het gevolg kunnen zijn van diverse toekomstvarianten zijn onderbelicht. Volgens de burgemeester en wethouders is namelijk acceptatie van geluidsoverlast afhankelijk van de mate waarin er voor de directe omgeving ook baten tegenover staan.

Hinder
Het eerder verschenen 'rapport Van Geel' vermeldt dat het aantal mensen dat last heeft van geluidshinder 5250 is. Het rapport neemt deze getallen over. Het college zet hier vraagtekens bij.
Ook overlast die niet in getallen is uit te drukken zoals luchtverontreiniging en psychische gevolgen voor de gezondheid krijgen te weinig aandacht.

Globale ontwikkelingen
Veranderingen die over de hele wereld gaande zijn zoals klimaatverandering zouden meer gewicht moeten krijgen, zo is het college van mening. In de toekomst zal er anders gereisd gaan worden waardoor de luchtvaart een minder prominente rol gaat spelen volgens het college. Verder schrijven de burgemeester en wethouders dat de economische ontwikkelingen zoals de toenemende rol van China komen niet voldoende aan bod in het rapport. Net als de mogelijke gevolgen van de coronacrisis worden onvoldoende betrokken. De economische afhankelijkheid van China is hier duidelijk door geworden en kan gevolgen hebben voor de economische ontwikkeling van Noordwest-Europa en dus ook voor de economische ontwikkelingen in samenhang met MAA.

Dakpannen
Hoewel in het rapport van Van Geel veel is gesproken over preventieve maatregelen zoals het verankeren van dakpannen op daken van huizen in de aanvlieg- en landingsroutes, ziet het college niet voldoende hiervan terug in het rapport. Dit geldt ook voor het aanpassen van de sluitingstijden en de baanverlenging.

Slotconclusie
Alles bij elkaar genomen, is het college van mening dat het voorliggende MKBA-rapport maar beperkt bruikbaar is om te komen tot besluitvorming over de toekomst van Maastricht Aachen Airport met draagvlak door de samenleving.