donderdag 22 februari 2024

CDA stapt uit coalitie Gulpen-Wittem: 'Onbetrouwbaar'Het CDA in Gulpen-Wittem is uit de coalitie gestapt die het vormde met Fractie Franssen en Balans. Daarmee legt ook wethouder Henri-Pierre Waaifoort zijn werk neer. Fractie Franssen en Balans behouden wel hun meerderheid. 

Dat meldt de partij donderdagavond.

Financiële positie
Reden voor de coalitiebreuk is de financiële positie van de gemeente. Door de tekorten op de meerjarenbegroting is volgens de andere coalitiepartijen een belastingverhoging nodig. Het CDA schrijft: "Voor het CDA is het onbespreekbaar om de inwoners en ondernemers op te zadelen met allerlei belastingverhogingen."

Toeristenbelasting
Een andere frustratie is volgens de partij het feit dat wethouder Piet Franssen een verhoging van de toeristenbelasting met 50 procent wil doorvoeren. Dit zou niet besproken zijn met de ondernemers, terwijl dit wel afgesproken was in het coalitieakkoord.

Overstappen
Eerder is ook al een ander raadslid, Fon Kistermann, overgestapt naar Fractie Franssen. Daardoor heeft het CDA op dit moment nog maar twee zetels in de raad. Kistermann gaf als reden dat hij in de clinch lag met het CDA-bestuur.

Fractie Franssen en Balans moeten samen op zoek naar een nieuwe wethouder.