donderdag 22 februari 2024

Bron afbeelding: Gemeente Gulpen-Wittem

CDA over coalitiebreuk Gulpen-Wittem: 'Het was een opeenstapeling'Een opeenstapeling van problemen gaf de doorslag voor het CDA om uit de coalitie te stappen. Verschillende inzichten over het begrotingstekort en de onopgeloste problemen bij de verenigingen in de kernen vielen zwaar bij de partij. 

CDA'er Roger Cratsborn informeerde donderdagmiddag de coalitiepartners Fractie Franssen en Balans dat de samenwerking over was. CDA-wethouder Henri-Pierre Waaifoort ging ook opstappen. Volgens Cratsborn waren er al een aantal weken kreukels in het huwelijk. "Het zat er aan te komen."

Diep in het rood
Een van de grootste problemen is het begrotingstekort. Gulpen-Wittem staat diep in het rood: dit jaar met 1,8 miljoen euro. Volgend jaar 1,3 miljoen, in 2025 met ruim zes ton en in 2026 bijna acht ton. Fractie Franssen en Balans willen dat (grotendeels) oplossen met een verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de toeristenbelasting. Voor het CDA is dat onbespreekbaar. Volgens de partij zitten inwoners al in een moeilijke tijd door inflatie en prijsstijgingen. 

Sober
Het CDA wil vooral kijken hoe investeringen verlaagd kunnen worden. Het groenbeleidsplan dat volgende week besproken wordt in de raad, is daar een van. "Het groenplan is mooi, maar hoe ga je het betalen?", vraagt Cratsborn zich hardop af. Het college wil structureel vijf ton meer steken in het groen. Ander punt is de verduurzaming en vernieuwing van het gemeentehuis. "Met het gemeentehuis zul je iets moeten. Maar het kan sober en adequaat. De tijd dat de bomen tot de hemel groeiden is echt voorbij." 

Afspraak
Ander pijnpunt is de toerismebelasting. Wethouder Piet Franssen stelde voor om die met 50 procent te verhogen naar drie euro per overnachting. Maar hierover was geen overleg gepleegd met de toeristische ondernemers. In het coalitieakkoord was afgesproken dat bij zo'n verhoging eerst overleg zou zijn met de ondernemers en dat die pas na een jaar doorgevoerd zou worden. Op die manier konden ondernemers zich beter voorbereiden. Maar dit is dus niet gebeurd, zegt het CDA. "Wij willen dat die afspraken gevolgd worden", zegt Cratsborn. 

Het opstappen van het CDA is niet alleen vanwege de begrotingsperikelen. "Voorzieningen is ook een belangrijk thema." De verenigingen verdienen een nette accommodatie, zoals in Epen, Nijswiller en Wijlre, vindt het CDA. Hiervoor zijn nog geen plannen gekomen en dat is tegen het zere been van de partij. 

Overleggen geklapt
Nu ze uit de coalitie zijn gestapt verwacht Cratsborn dat de belastingstijgingen doorgevoerd worden. "Maar we moeten even afwachten. Misschien komen ze nog tot inzicht." De voorzitter van het CDA heeft samen met de voorzitters van Fractie Franssen en Balans overlegd over de begroting. Maar de overleggen klapte uiteindelijk met de coalitiebreuk tot gevolg. 

Donderdagavond waren andere fractievoorzitters van partijen niet bereikbaar, zij waren in overleg over de verduurzaming van het gemeentehuis.