maandag 25 september 2023

Bijeenkomst Dorpsgaard ’t Kempe over toekomst voormalig speelterreintjeOp woensdag 21 oktober organiseren de initiatiefnemers van speelterreintje ‘t Kempke in samenwerking met IKL een bijeenkomst over de toekomst van het voormalige speelterreintje in Bunde. 

Positieve reacties
Afgelopen voorjaar is bij de inwoners van ‘t Kempke en omgeving gepeild hoe zij stonden tegenover het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek op het voormalige speelterreintje. Hoewel er kritische noten geplaatst werden bij de voornemens, met betrekking tot de overlast uit het verleden, waren de reacties overwegend positief. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Door er een Dorpsgaard van te maken wordt het een plek waar de buurt elkaar kan ontmoeten en waar kinderen weer naar hartenlust kunnen spelen.

Start bijeenkomst 19:30 uur
De bijeenkomst start om 19:30 uur. Op deze avond wordt het principe van een dorpsgaard verder toegelicht en wordt u gevraagd mee te denken over de verdere invulling van het terreintje. De avond wordt begeleid door Sandra van den Beuken, landschapsontwerper bij IKL.  

Aanmelden verplicht 
Vanwege de beperkingen door corona dienen belangstellenden zich aan te melden per mail,  maximaal een persoon per gezin. Als mensen niet fysiek aanwezig willen zijn, maar wel mee willen praten kunnen zij zich aanmelden via dorpsgaardbunde@gmail.com. Deze mensen worden per mail op de hoogte gehouden. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt een locatie gekozen waarbij er voldoende afstand gehouden kan worden. De locatie wordt per mail doorgegeven aan de deelnemers. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Sandra van den Beuken via 046 3030 531.