donderdag 28 september 2023

Monsterklus van 15 jaar voor aanpak wateroverlastDe aanpak van de wateroverlast in Limburg wordt een grote operatie die 15 jaar gaat duren. Op korte termijn worden er maatregelen genomen in Valkenburg en Meerssen. Dat valt te lezen in het Opbouwplan van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg.

Er is 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van wateroverlast. De helft komt vanuit het kabinet.

Kwetsbaren
In Valkenburg gaat gekeken worden hoe kwetsbare groepen beter beschermd kunnen worden. Denk aan Adelante kind & jeugd, verpleeghuis Valkenheim en Ronald McDonald Kindervallei. 

Geulmonding
Op korte termijn wordt gekeken hoe de afvoercapaciteit in Valkenbrug vergroot kan worden. Dat moet ook gaan gebeuren bij de Geulmonding in Bunde. Daar gaat de Geul onder het Julianakanaal door. Tijdens de watersnood in 2021 was de afvoer van de buis te klein en overstroomde het gebied. Verder gaat er gekeken worden of er een waterkering kan komen in Bunde. 

Ook wordt er een Water Adviesteam in het leven geroepen. Inwoners kunnen daarmee op maat advies krijgen over bescherming tegen hoogwater. Verder wordt er gewerkt aan een waarschuwingssysteem dat inwoners op tijd moet alarmeren als er hoogwater in aantocht is.