donderdag 29 februari 2024

College Meerssen is voor behoud van zelfstandige gemeenteHet initiatiefvoorstel van BRUG-M om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar een herindeling in 2026, kan op niet veel sympathie van het college rekenen. In een brief aan de gemeenteraad laten ze dit weten. Komende donderdag wordt een besluit genomen over het voorstel.

Breder perspectief
Voordat de gemeenteraad zich uitspreekt en een mening geeft hier over, is het bij wet geregeld dat dit pas kan nadat het college hierover een standpunt heeft gevormd.
Het college refereert daarbij aan dat de gemeenteraad eerder heeft gekozen tot het behoud van zelfstandigheid. Ook heeft de raad al eerder aangegeven dat een onderzoek naar de toekomst van Meerssen alleen zinvol is in het bredere perspectief van de bestuurskracht in het Heuvelland waarbij de provincie ook een rol speelt.

Bestuursakkoord
Het college geeft aan dat er al diverse flinke stappen gezet zijn in de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
"Behoud van de zelfstandigheid van de gemeente is niet alleen het uitgangspunt
voor de meerjarenbegrotingen, maar het is ook opgenomen in het bestuursakkoord", zo laat het college weten in haar onderbouwing. 
Uiteindelijk komen B en W tot de slotsom dat het de uitdrukkelijke wens is om de ingeslagen koers om zelfstandige gemeente te blijven, wordt voortgezet.

Op 25 mei gaat de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen over het voorstel. Eerder lieten alle partijen, behalve de schrijver van het stuk BRUG-M, weten dat ze niets zien in een onderzoek.